HSB Bostadsrättsförening Fridhem i Rönninge

Stockholms län

Information

HSB Bostadsrättsförening Fridhem i Rönninge hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Salem som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Fridhem i Rönninge finns. I Salem så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Fridhem i Rönninge tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Fridhem i Rönninge har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Fridhem i Rönninge så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Salem arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Fridhem i Rönninge har idag 715600-0262 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bäckman, Per Thomas -Halling, Jan Lennart -Hildebrand, Roger Sven Ove -Pettersson, Lissy Susanna är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Fridhem i Rönninge

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Fridhem i Rönninge så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bäckman, Per Thomas som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Halling, Jan Lennart som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hildebrand, Roger Sven Ove som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivanov, Peter som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Källmark, Elisabeth Agneta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Lissy Susanna som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamotAbrahmsén, Kristoffer Tobias som är född 1973 och har titeln Suppleant, Magnil, Pernilla Christina som är född 1970 och har titeln Suppleant, Nyström, Björn Olof som är född 1949 och har titeln Suppleant.