Bostadsrättsföreningen Säbyhus

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Säbyhus är en verksamhet som finns i Salem. I Bostadsrättsföreningen Säbyhus finns det lite olika personer som är förknippade och det är Ekman, Per-Erik som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Grönqvist, Sven Hadar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallberg, Britt som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Bertil Emanuel som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Rahman, Leena Kirsi Maritta som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellberg, Rose-Marie Elisabet som är född 1941 och har titeln SuppleantKhaytan, Mohammad som är född 1968 och har titeln Suppleant, Öster, Sven Uno som är född 1931 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Säbyhus så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Säbyhus på telefon 08-6683322.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Säbyhus av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Säbyhus är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Salem arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Säbyhus innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Säbyhus är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Säbyhus så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Säbyhus har 716419-8306 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.