Bostadsrättsföreningen Rönninge Källa

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Rönninge Källa är ett av många verksamheter som finns i Salem. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Rönninge Källa finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Rönninge Källa som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1993-02-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Engelsbergsv. 39, 144 62, Rönninge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Rönninge Källa så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Salem arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Rönninge Källa ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Rönninge Källa. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Rönninge Källa är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Rönninge Källa och det är följande personer, Ekström, Birgitta Maria som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Bo Arne som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Marios Leif Joakim som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundbäck, Pär Fredrik som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Winborg, Anna-Maria som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Brandin, Jonas som är född 1976 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Rönninge Källa är 716422-1355.