Bostadsrättsföreningen Överläkaren

Stockholms län

Information

I Salem finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Överläkaren. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Överläkaren i Stockholms län. Salem är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1996-12-03 så har Bostadsrättsföreningen Överläkaren varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Överläkaren och det finns fler bolag som är det i Salem.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Överläkaren så kan man gör det genom att posta ett brev till Läkarstigen 1, 144 52, Rönninge. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Överläkaren så kan ni göra det på 0150-669565.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Åse Katarina som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Britta Charlotte H som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson, Leif Håkan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Sindahl, Karl Mikael som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderkvist, Inga-Lill Kristina som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Cardi, Mariana Elisabeth som är född 1954 och har titeln SuppleantSvensson, Sven Patrik Johannes som är född 1976 och har titeln Suppleant, Garpenquist, Sten Erik Gustav som är född 1963 och har titeln Revisor, Norell, Anita Linnea som är född 1941 och har titeln RevisorssuppleantGarpenquist Revisions AB som är född och har titeln RevisorNorell Revision Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Samuelsson, Leif Håkan -Sindahl, Karl Mikael .

Bostadsrättsföreningen Överläkaren har 769601-8675 som sitt organisationsnummer.