Bostadsrättsföreningen Vilhelmsdalsterrassen

Stockholms län

Information

769607-2805 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Vilhelmsdalsterrassen. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Vilhelmsdalsterrassen är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Salem som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Vilhelmsdalsterrassen finns i.

Bostadsrättsföreningen Vilhelmsdalsterrassen har varit registrerat sedan 2001-06-20 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Vilhelmsdalsterrassen så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Vilhelmsdalsterrassen är och det finns flera verksamheter i Salem som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Vilhelmsdalsterrassen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vilhelmsdalsterrassen så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Skogsrov. 5, 144 61, Rönninge

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Vilhelmsdalsterrassen och det är Bergstrand, Ulf-Stefan Reinhold som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Gardell, Annika Margaretha som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Svenhard Stenberg, Susanne som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Thell, Carl-Johan som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven Krister som är född 1951 och har titeln Suppleant, Molin, Per Erik Rune som är född 1954 och har titeln Suppleant