Croupaden Ekonomisk förening

Stockholms län

Information

Croupaden Ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Salem. Det är nämligen den kommunen som Croupaden Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Croupaden Ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2006-09-07.

Croupaden Ekonomisk förening som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2001-08-31. Men sedan 2006-09-07 så har Croupaden Ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Murkelstigen 14, 144 40, Rönninge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Croupaden Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-3196100.

Salem arbetar för att företag som Croupaden Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Croupaden Ekonomisk förening. Det finns flera företag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vara ett nätverk för de tjänster medlemmarna önskar bedriva genom föreningen. Främst kommer det att röra sig om utveckling, marknadsföring och konsulttjänster rörande ana- lyser och åtgärdsprogram för människors och djurs hälsa. Därtill äger medlem rätt att fakturera olika tjänster inom föreningen. Föreningen kan äga värdepapper och fast egendom.

Firmatecknare för Croupaden Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Croupaden Ekonomisk förening och det är följande personer, Eriksson, Bernt Sune som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Mildred Eva-Britt Kristina som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Saletros, Åsa Maria som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för Croupaden Ekonomisk förening är 769607-4686.