Bostadsrättsföreningen Rönnen i Rönninge

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Rönnen i Rönninge är ett bolag som finns i Salem. I Bostadsrättsföreningen Rönnen i Rönninge finns det lite olika personer som är förknippade och det är Holmlund, Kjell Ingvar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristiansson, Eva Margareta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Löwenadler, Torgny Carl Arvid Rudolf som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderlund, Rolf Jörgen som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Johanson, Erik Kenneth som är född 1944 och har titeln Suppleant, Morberg, Anne-Marie som är född 1940 och har titeln SuppleantPålson, Ulla Kerstin Viola som är född 1939 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Rönnen i Rönninge så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Rönnen i Rönninge på telefon 08-53253716.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för seniorboende till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Med seniorboende avses boende för personer som är 50 år och äldre. Om makar förvärvar bostadsrätt tillsammans är det tillräckligt om en av makarna uppnått sagda ålder. Med makar jämställs de som sammanbor med varandra under äktenskapslika förhållande. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Rönnen i Rönninge av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Rönnen i Rönninge är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Salem arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Rönnen i Rönninge innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Rönnen i Rönninge är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Rönnen i Rönninge så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Rönnen i Rönninge har 769611-1504 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.