Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen

Stockholms län

Information

769615-9032 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Salem som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen finns i.

Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen har varit registrerat sedan 2007-01-22 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2008-03-21.

Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen är och det finns flera bolag i Salem som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen så kan ni göra det på telefon genom 08-53060888 eller genom brev på följande adress:
Mosshagestigen 9, 144 51, Rönninge

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen och det är Brolin, Nils Stefan som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekström, Stig Anders som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Klingström, Thomas som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Lennberg, Ove Christoffer som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Saavedra, Daniel Orlando som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöström, Kristina Ulrika som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamotJansson, Ann Gunilla som är född 1967 och har titeln Suppleant, Persson, Mats Bertil som är född 1960 och har titeln Suppleant,