POS Redovisning Handelsbolag

Stockholms län

Information

POS Redovisning Handelsbolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Salem som är den kommunen där POS Redovisning Handelsbolag finns. I Salem så finns det många olika Handelsbolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Handelsbolag. POS Redovisning Handelsbolag tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har F-skatt vilket POS Redovisning Handelsbolag har haft sedan 1998-01-01. POS Redovisning Handelsbolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till POS Redovisning Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Salem arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

POS Redovisning Handelsbolag har idag 969644-0792 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för POS Redovisning Handelsbolag

Bolaget skall bedriva bokförings- och konsultrörelse inom ekonomisektorn ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I POS Redovisning Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Cederberg, Per Olof som är född 1944 och har titeln Bolagsman, Cederberg, Sonja Margareta som är född 1943 och har titeln Bolagsman, .